ESPAnetlogotyp

PTPSpl

WSPpl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza  Korczaka w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w Warszawie są organizatorami VI Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska 2019, zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych Partnerem Edukacyjnym Konferencji.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, wykładowców uczelni wyższych oraz pracowników służb społecznych zainteresowanych tematyką polityki społecznej.

ESPAnet założono w 2002 roku. Od tej pory każdego roku konferencje są organizowane w różnych krajach Europy.

ESPAnet to europejska sieć zrzeszająca naukowców i praktyków zajmujących się analizą polityki społecznej. Celem działalności zrzeszenia jest ułatwienie wymiany doświadczeń i współpracy w dziedzinie polityki społecznej w całej Europie.

W dniach 26-27 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tegorocznym programem, z proponowanymi panelami dyskusyjnymi oraz do wzięcia udziału w ciekawych wykładach, które wygłoszą zaproszeni goście.

Celami konferencji ESPAnet Polska 2019 są: współpraca i zaangażowanie różnych środowisk naukowych w zakresie analizy międzynarodowej polityki społecznej, współpraca z młodymi badaczami, wymiana doświadczeń i umiejętności oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia do analizy polityki społecznej.

O organizatorach:

Uczelnia Korczaka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka) to jedna z najdłużej istniejących i najbardziej innowacyjnych niepublicznych uczelni w Polsce. Prowadzi studia na kierunkach: pedagogika, praca socjalna i polityka społeczna. Ważną częścią oferty edukacyjnej są też studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy. Uczelnia dba o jak najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego, zapewniając możliwość kształcenia ustawicznego – przez całe życie.

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej  powstało w  1924 roku,  którego celem głównym jest kultywowanie i rozwijanie idei i tradycji polskiej polityki społecznej. Cele szczegółowe PTPS-u skupiają się na kilku obszarach tematycznych, dotyczących m.in. inicjowania,  wspierania i prowadzenia badań naukowych, organizowania seminariów, konferencji, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, paneli dyskusyjnych, doradztwa eksperckiego, prowadzenia szkoleń czy publikacji książek. Realizując, kreując czy wspierając projekty z różnych obszarów polityki społecznej, PTPS  współpracuje z administracją państwową, np. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządową i organizacjami pozarządowymi

Partnerem Edukacyjnym Konferencji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Miejsce konferencji: 

 HOTEL MERCURE
 WARSZAWA GRAND

 ul. Krucza 28
 00-522 Warszawa - POLSKA

 

Partnerzy:

  • ptpas
  • educatio
  • wsp
  • eco
  • include
  • rta
© 2019 All Rights Reserved