ESPAnetlogotyp

PTPSpl

WSPpl

Panele

Zachęcamy do zapoznania się z tematami paneli dyskusyjnych. W przypadku osób chętnych do wygłoszenia referatu prosimy o wybranie obszaru, w ramach którego zostanie przygotowane wystąpienie.

Tytuły paneli:

 1. Przeobrażenia welfare states

 2. Europeizacja i umiędzynarodowienie polityki społecznej

 3. Rynek pracy i polityka aktywizacji

 4. Ekonomia społeczna

 5. Innowacje społeczne

 6. Zarządzanie i koordynacja usług społecznych

 7. Technologie a usługi społeczne

 8. Wyzwania edukacyjne

 9. Mieszkalnictwo i bezdomność

 10. Ubóstwo i wykluczenie społeczne

 11. Inwestycyjna polityka społeczna

 12. Zdrowie, pomoc społeczna i opieka długoterminowa

 13. Lokalna polityka społeczna

 14. Governance, współpraca i partnerstwa społeczne

 15. Polityka rodzinna, demografia i migracje

 16. Open stream

Interesujący Państwa panel prosimy wybrać w trakcie rejestracji na konferencję.

 • ptpas
 • educatio
 • wsp
 • eco
 • include
 • rta
© 2019 All Rights Reserved